رده Reading and Training سطح ششم


قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در پنج درس قبل، چهار سطح از رده سوم یعنی رده Reading and Training را بررسی کردیم.

در این درس، سطح آخر یعنی سطح ششم را بررسی می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل تمام قواعد سطوح قبل و همچنین موارد زیر هستند:

Verb tenses:

Present Continuous: criticism

Future reference: Future Continuous;

Future Perfect

Verb forms and patterns:

Passive in continuous forms;

Wish and if only + Past Perfect; + would

Modal verbs:

Will to describe characteristic behavior Would: past habits;

Didn’t need to v. needn’t have

Types of clause:

Inversion of had in 2nd and 3rd conditional sentences without if / Inversion of word order after initial negative adverbs (No sooner…; Hardly…; etc.);

Non-finite -ing clauses;

Complex sentences with no restriction on the number of subordinate clauses

لیست داستان‌های این سطح

۱-

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *