رده Reading and Training سطح پنجم


قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در چهار درس قبل، چهار سطح از رده سوم یعنی رده Reading and Training را بررسی کردیم.

در این درس، سطح پنجم را بررسی می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل تمام قواعد سطوح قبل و همچنین موارد زیر هستند:

Verb tenses:

Present Perfect and Past Perfect Simple: negative duration (haven’t/hadn’t… for ages);

Present Perfect Continuous: recent activities leading to present situation;

Past Perfect Continuous

Verb forms and patterns:

Passive forms: Past Perfect Simple; with modal verbs

Reported speech introduced by more examples of precise reporting verbs (e.g. threaten, insist, complain)

Wish and if only + past tense;

It’s time + past tense

Modal verbs:

Should(n’t) have, ought (not) to have: duty in the past

Must have, can’t have, may have, might have, could have: deduction and probability in the past

Types of clause:

3rd conditionals with unless;

Mixed conditional sentences;

Complex sentences with more than one subordinate clause

لیست داستان‌های این سطح

1-

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *