گفتگوهای روزمره (۱)


سلام و خداحافظی در صبح

کارتون اول مربوط دو موضوع مرتبط است:

۱-  آنچه در صبح  هنگام روبرو شدن با یک نفر می‌گوییم.

۲- آنچه در صبح هنگام جدا شدن از یک فرد می‌گوییم.

در زبان انگلیسی به مورد اول greeting و به مورد دوم leave taking می‌گویند.

نمونه جواب

  • ۱- Morning
  • ۲- Good morning (/Morning /Hello)
  • ۱- Good morning. How are you doing?
  • ۲- So long *. (/ Have a good day.)
  • ۱- See you.
  • ۲- Same to you *.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *