مینیمال پیر یا جفت کلمات مشابه با اختلاف در /ŋ/ و /nk/ (مانند think thing)


تلفظ این دسته از مینیمال پیرها بسیار شبیه به دسته thin و thing است. تنها تفاوت آنها در این است که در کلماتی که ترکیب nk دارند، k هم تلفظ می‌شو. یعنی تلفظ کلمه thing به صورت /θɪŋ/ است اما تلفظ کلمه think به صورت /θɪŋk/ است.

کلمات نمونه

املا(الفبای نوشتاری) فونتیک(الفبای گفتاری)
thing /θɪn/
think /θɪŋk/

لیست جفت کلمات مشابه
think    thing sank    sang bank    bang rink    ring sunk    sung

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.