گفتگوهای روزمره (۲)


سلام و خداحافظی در بعدازظهر

کارتون دوم مربوط دو موضوع مرتبط است:

1-  آنچه در بعدازظهر  هنگام روبرو شدن با یک نفر می‌گوییم.

2- آنچه در بعدازظهر هنگام جدا شدن از یک فرد می‌گوییم.

در زبان انگلیسی به مورد اول greeting و به مورد دوم leave taking می‌گویند.

نمونه جواب

  • 1-afternoon
  • 2- Good afternoon. (/Hello. /afternoon.)
  • 1- Good afternoon. (/Hello. /Good to see you.)
  • 2- Goodbye. (/See you later.)
  • 1- Bye now.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *