گفتگوهای روزمره (۲)


سلام و خداحافظی در بعدازظهر

کارتون دوم مربوط دو موضوع مرتبط است:

۱-  آنچه در بعدازظهر  هنگام روبرو شدن با یک نفر می‌گوییم.

۲- آنچه در بعدازظهر هنگام جدا شدن از یک فرد می‌گوییم.

در زبان انگلیسی به مورد اول greeting و به مورد دوم leave taking می‌گویند.

نمونه جواب

  • ۱-afternoon
  • ۲- Good afternoon. (/Hello. /afternoon.)
  • ۱- Good afternoon. (/Hello. /Good to see you.)
  • ۲- Goodbye. (/See you later.)
  • ۱- Bye now.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *