لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس چهارم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

use, uses, to use, using, used

[You use this thing.] = You do something with this thing because you think this can cause something to happen that you want.

[used something big to cause people far from here to see me.]

each, each of

[You know X about each of these things.] = There are two or more things. You think about all these things like this: If something is one of these things, then you know X about it.

[Each person here said something to me.]

exist, exists, to exist, existing, existed

[Someplace an X exists.] = Someplace there is an X, or someplace an X is alive.

[This kind of thing did not exist before this time.]

become, becomes, to become, becoming, became

[became K.] = Something happened to J for some time. After this happened, K is something true you can know about J. But before this happened, K was not true.

[These two animals were small before, but they became big.]


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There are some animals here.

Each of these animals was small when it existed a short time.

After a long time, each of these animals . . .

  • became big
  • became small
  • used many words
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *