لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس پنجم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

different

[These things are different.] = These things are not the same.

[I want this kind of thing, but you want something different.]

make, makes, to make, making, made

[made K.] = J did something to some things and caused them to become parts of one different kind of thing that was not here before. K is this thing that now exists because of this.

[I used many small things to make this big thing.]

[made K happen.] = J caused K to happen.

contain, contains, to contain, containing, contained

[contains K.] = K is inside J.

[I made something to contain all these small things.]

[Your body contains many parts.]

container, containers

[X is a container.] = X is something that people make because they want to use it to contain other things.

[There are two things inside this container.]


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Someone made these containers.

Each contains . . .

  • a different kind of animal
  • the same kind of animal
  • two animals

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *