لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتاد و یکم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

first

[X was the first thing that happened.] = Several things happened, but X happened before all the others.

[The woman had her first child two years after she married, and then she had another child three years after that.]

explain, explains, to explain, explaining, explained

[explains something.] = X carefully tells you something you did not know about a thing, or what something means, or what caused something to happen.

[I will show you the parts of this machine and explain what each part does.]

[I can explain what caused these plants to die.]

by

[J was caused by K.] = K caused J.

[The food was eaten by the children.]

lesson, lessons

[X is a lesson.] = X is something that someone plans and does at a time to help people learn something.

[My school gives me a reading lesson each day.]

[Maybe you can learn to play music, if someone gives you lessons.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Someone needs to explain what happened here.

Maybe the building __________.

  • can explain what happened
  • learned a lesson
  • was damaged by this round thing
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *