لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتاد و چهارم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

ask, asks, to ask, asking, asked

[You ask me to do X.] = You tell me that you want me to do X or tell you what you want to know about X.

[The woman asked me to give her something to eat.]

[The children asked what was inside the big container.]

question, questions

[X is a question.] = X is something you can say to someone because you want to know something and you want someone who knows this to tell you.

[If you have questions after looking at my plans, tell me what you want to know.]

yes

[You say: “Yes.”] = You say something is true, or you say you want this.

[You want to know if I want some food, and I say: “Yes. I want some food.”]

no

[You say: “No.”] = You say something is not true, or you say you do not want this.

[You want to know if I want some food, and I say: “No. I do not want some food.”]


تمرین

با توجه به متن زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Questions often start using one of these words first: who, what, where, when, do, is, can, will.

Tony asks Lisa some questions, and Lisa tells Tony what he wants to know.

Tony asks: “Do you have some animals?”

Lisa says: “Yes. I have three animals.”

Tony asks: “What kinds of animals do you have?”

Lisa says: “__________.”

  • I have a cat and two fish
  • My name is Lisa, and your name is Tony
  • You have many animals
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *