لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و نهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

sound, sounds, to sound, sounding, sounded

[X is a sound.] = X is what someone can hear. X moves through air and you cannot see it.

[Before I saw the machine, I could hear the sounds it made.]

[sounds like K.] = When you hear J, you think what you hear is like K.

[These two words sound the same.]

loud

[X is a loud sound.] = X is very much sound, like when something here makes a sound and someone far from here can hear it.

[The animal made a loud sound when it wanted food.]

high

[X is high.] = X is above and far from the ground.

[The top part of this big plant is high above me.]

[X is a high sound.] = You expect something more long and something less long to make different sounds. X is the kind of sound you expect to hear from things that are less long.

[The small animal made a loud high sound.]

[J is higher than K.] = J is high more than K.

low

[X is low.] = X is near the ground.

[Some animals ate the low parts of this plant.]

[X is a low sound.] = You expect something more long and something less long to make different sounds. X is the kind of sound you expect to hear from things that are more long.

[The big animal made a loud low sound.]

[J is lower than K.] = J is more low than K.


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There are two animals near this building. One is low, and the other is high.

The animal that is high above the building __________.

  • makes a loud sound
  • touches the back of the other animal
  • touches the top of the building
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *