لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و ششم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

distance, distances, distance between, distances between

[X is the distance between J and K.] = J and K are two things that are not touching. X is a length you can think about like this: One end of something can touch J at the same time that its other end touches K if its length is X, but not if its length is less than X.

[The distance between these two buildings is the same as the distance between these two big plants.]

narrow

[X is narrow.] = You think like this about the distance between two sides of X: All parts of one side are near to the other side. The distance between these two sides is very much less than the length of X.

[This kind of plant has many long narrow parts.]

wide

[X is wide.] = You think like this about the distance between two sides of X: X is not narrow. All parts of one side are far from the other side.

[Many people can be inside this building because it is long and wide.]

several, several of

[There are several things here.] = There are more than two things here, but not very many.

[I see several animals near the water.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There are two containers here. One is narrow, and the other is wide.

There are several living things __________.

  • below these two containers
  • inside the narrow container
  • inside the wide container
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *