لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و سوم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

connect, connects, to connect, connecting, connected, connect to

[J is connected to K.] = For some time this is true: Something causes part of J to be touching part of K at all times. This part of J cannot move if this part of K does not move.

[One part of this machine connects to two other parts.]

often

[X happens often.] = There are many times when X happens.

[often think about children who do not have food to eat.]

white

[X is white.] = The colour of X is like the colour of milk.

[I saw two small white animals eating your food.]

light, lights

[X is light.] = X is something people need to be able to see. When there is much of this in a place, people can see many things in this place. When there is not some of this in a place, people cannot see things in this place. X can move into your eyes from places far from here, and because of this, you can see things that are far from here.

[I need some light in this place, because I want to see.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Lisa is holding one end of something long.

The white animal __________.

  • is connected to the other end of this long thing
  • is connected to the other small animal
  • often tells Lisa what it wants to eat
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *