لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیستم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

mouth, mouths

[X is your mouth.] = X is the part of your body that food moves through when it moves into your body. This part of your body moves when you say something.

[Saying something is difficult if there is food inside your mouth.]

drink, drinks, to drink, drinking, drank, drunk

[drinks K.] = J is a person or an animal. K is some liquid. J causes K to move into its body through its mouth.

[drank some liquid from this container.]

young

[X is young.] = X lives or exists now, and X lived or existed a short time before now, but X did not live or exist a long time before now.

[These young children cannot write.]

milk

[X is milk.] = X is a liquid that many kinds of female animals make inside their bodies. Their children drink this liquid and do not need other kinds of food when they are young.

[Most people drink milk from their female parent when they are young.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There is some food here and some milk inside a container.

This person wants to eat the food __________.

  • and drink the milk
  • and look inside your mouth
  • and see some young animals
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *