صفت مالکی (my/his/their, etc.)


در درس قبل، معنی و کاربرد ضمیرهای فاعلی (i) و مفعولی (me) را یاد گرفتیم.

در این درس درباره صفت‌های مالکی مانند my صحبت می‌کینم که قبل از اسم می‌آیند : my car.

این صفت‌ها، مالکیت را بیان می‌کنند و در اصل قبل از آنچه متعلق به کسی یا چیزی است، می‌آیند: my umbrella

در عکس زیر، صفت فاعلی مربوط به اشخاص مختلف را می‌بینیم:

برای آنکه با تلفظ این صفت‌ها آشنا باشیم، اجازه بدهید تلفظ آنها را گوش بدهیم:

در زیر جدول صرف و یک نمونه جمله برای هر مورد آورده شده است:

my umbrella

our umbrella

your umbrella

his umbrella

her umbrella

their umbrella

I like my house my i
You like your house your you
He likes his house his he
She likes her house her she
We like our house our we
They like their house their they
Hawaii (= it) is famous for its beaches its it

تاکید می‌کنیم این صفت‌ها، همیشه قبل از یک اسم می‌آیند:

my hands / his new car / her parents

our clothes / your best friend / their room

این چند نفر را در نظر بگیرید: خانم Amy و آقای Andy  و یک زوج مسن به اسم آقا و خانم LEE.

در زیر اشاره شده به آنچه متعلق به این افراد است :


its، it’s نیست!

این درس را با اشاره به این نکته به پایان می‌بریم: توجه شود که خلاصه شده it is یعنی it’s با its ( صفت مالکی برای شی مفرد) متفاوت است.

Hawaii is famous for its beaches.

I like Hawaii. It’s (It is) a beautiful place.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *