در گفتگوی آزاد و تمرین مکالمه، درباره چه صحبت کنیم؟

برای تسلط بر زبان انگلیسی و یادگیری مکالمه روان، ناگزیر هستیم که با آدم‌های بومی آن زبان صحبت کنیم. خوشبختانه در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که این کار راحت تر از […]

در گفتگوی آزاد و تمرین مکالمه، درباره چه صحبت کنیم؟ بیشتر بخوانید »