لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس شصت و سوم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

similar

[J and K are similar.] = J is like K, and K is like J.

[My two children look different, but they want to eat similar kinds of food.]

multiply, multiplies, to multiply, multiplying, multiplied, multiply by

[You multiply J and K.] = J and K are numbers, and you want to know this other number: If J is the number of groups, and K is the number of things inside each group, then you do something with the numbers J and K to know the number of things inside all of these groups.

[Three multiplied by two is six.]

alcohol

[X is alcohol.] = X is a kind of chemical that is like this: People often press some fruit and cause the liquid inside the fruit to move into a container. After a long time, parts of this liquid become this kind of chemical. Some people enjoy drinking this chemical, and it causes them not to feel the same as before. For some time after people drink much of this chemical, they cannot do or think some things that they could before.

[You cannot use this big machine if you are drinking alcohol.]

[Drinking much alcohol can damage your body.]

fish, fishes

[X is a fish.] = X is a kind of animal that is cold and has two eyes and does not have legs. These animals live in places where there is much water. They live and move below the top surface of the water. These animals will die if they are not inside water for a short time. There are many kinds of animals like this.

[Many people enjoy eating fish.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There are three containers here.

There are three fish inside each container.

You know there are nine fish here, because __________.

  • all of these fish are similar
  • five multiplied by two is ten
  • three multiplied by three is nine
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *