مجله زبان انگلیسی فلوئنت

هر آنچه لازم است بدانیم . . .

اولویت یک شما کدام است؟

خواندن و شنیدن
مکالمه و نوشتن
عملکرد بهتر
مسیر بهتر

کلمه و گرامر

آموزش حروف الفبای انگلیسی

حرف کوچکترین واحد سازنده نوشتار یک زبان است. برای مثال، ب در فارسی و b در انگلیسی، حرف محسوب می‌شوند. کوچکترین واحد گفتار یا تلفظ یک زبان، صدا (یعنی صامت

خواندن و شنیدن

آموزش حروف الفبای انگلیسی

حرف کوچکترین واحد سازنده نوشتار یک زبان است. برای مثال، ب در فارسی و b در انگلیسی، حرف محسوب می‌شوند. کوچکترین واحد گفتار یا تلفظ یک زبان، صدا (یعنی صامت

مکالمه و نوشتن

سه مولفه تلفظ مصوت در دهان

قبلاً در نوشته دیگری، صامت و مصوت را تعریف کردیم. در این نوشته، توضیح خواهیم داد که موقع تلفظ یک مصوت، در دهان چه اتفاقی می افتد. سه مولفه تلفظ

مسیر بهتر

سه مولفه تلفظ مصوت در دهان

قبلاً در نوشته دیگری، صامت و مصوت را تعریف کردیم. در این نوشته، توضیح خواهیم داد که موقع تلفظ یک مصوت، در دهان چه اتفاقی می افتد. سه مولفه تلفظ

عملکرد بهتر

سه مولفه تلفظ مصوت در دهان

قبلاً در نوشته دیگری، صامت و مصوت را تعریف کردیم. در این نوشته، توضیح خواهیم داد که موقع تلفظ یک مصوت، در دهان چه اتفاقی می افتد. سه مولفه تلفظ

عضویت در خبرنامه فلوئنت

برای دریافت تازه‌ترین مطالب ایمیل خود را وارد کنید