۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۳-بعد سرزنش خود

قبلاً مشکلاتی که ما داریم را دسته بندی کردیم و گفتیم دسته سوم مربوط به درگیریهای درونی هست که ما در درون خود داریم. سپس لیست ابعاد متعددی که در …

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۳-بعد سرزنش خود بیشتر بخوانید »

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۲-بعد کیفیت انجام کارها

قبلاً مشکلاتی که ما داریم را دسته بندی کردیم و گفتیم دسته سوم مربوط به درگیریهای درونی هست که ما در درون خود داریم. سپس لیست ابعاد متعددی که در …

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۲-بعد کیفیت انجام کارها بیشتر بخوانید »

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۱-بعد انجام کارها

قبلاً مشکلاتی که ما داریم را دسته بندی کردیم و گفتیم دسته سوم مربوط به درگیریهای درونی هست که ما در درون خود داریم. سپس لیست ابعاد متعددی که در …

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۱-بعد انجام کارها بیشتر بخوانید »

۱) مشکلات شخصی ما

قبلاً گفتیم که مشکلات ما در سه حوزه مختلف قرار می‌گیرند: گفتیم در هر حوزه هم ابعاد زیادی داریم و دو مورد را برای هر بعد مثال زدیم؛ از جمله …

۱) مشکلات شخصی ما بیشتر بخوانید »

۲) مشکلات بین ما و دیگران

قبلاً گفتیم که مشکلات ما در سه حوزه مختلف قرار می‌گیرند: گفتیم در هر حوزه هم ابعاد زیادی داریم و دو مورد را برای هر بعد مثال زدیم؛ از جمله …

۲) مشکلات بین ما و دیگران بیشتر بخوانید »

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما

قبلاً گفتیم که مشکلات ما در سه حوزه مختلف قرار می‌گیرند: گفتیم در هر حوزه هم ابعاد زیادی داریم و دو مورد را برای هر بعد مثال زدیم؛ از جمله …

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما بیشتر بخوانید »

دسته‌بندی مشکلات روان ما

ما قبلاً از مشکلات و موانعی گفتیم که باعث می‌شوند ما عملکرد ناکارآمدی داشته باشیم در نتیجه برای خودمان و اطرافیانمان مشکل درست کنیم. برای مثال، به دلیل اهمالکار بودن …

دسته‌بندی مشکلات روان ما بیشتر بخوانید »

مسیر درمانی تبدیل مشکل به ظرفیت

تا اینجا در مورد مشکلات روانی و رفتاری صحبت کردیم که به روشهای مختلف زندگی ما را بدتر می‌کنند. برای مثال، مشکلی مانند اهمالکاری باعث می‌شود که نتوانیم مسیر درست …

مسیر درمانی تبدیل مشکل به ظرفیت بیشتر بخوانید »

حل مشکلات و الگوها، به کمک ظرفیتها

گفتیم که مشکلات درونی که ما داریم به علت الگوی ناکارآمدی است که ما داریم: الگوی مشخصی برای فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن و ارتباط با بقیه. مانند اهمالکاری …

حل مشکلات و الگوها، به کمک ظرفیتها بیشتر بخوانید »

قطبیت و جنگ درونی ما

در نوشته قبل، مشکلات روانی و رفتاری را تعریف کردیم و گفتیم ما از کلمه الگو (pattern) برای اشاره به این مشکلات اشاره می‎‌کنیم چون در واقع این مشکلات، نتیجه …

قطبیت و جنگ درونی ما بیشتر بخوانید »