صامت چیست؟ مصوت چیست؟

همه ما در دبیرستان، مفاهیم مربوط به صامت‌ها و مصوت‌ها را خوانده‌ایم اما بد نیست آنها را اینجا مرور کنیم. صامت به آوا یا صداهایی گفته می‌شود که هنگام تلفظ […]

صامت چیست؟ مصوت چیست؟ بیشتر بخوانید »