زمان آینده در زبان انگلیسی بخش اول (What are you doing tomorrow?)


قبلاً با زمان‌های مربوط به حال و  گذشته آشنا شده‌ایم و مثال‌های متعددی را خوانده‌ایم. در این درس و دو درس بعد، درباره زمان آینده صحبت خواهیم کرد.

برای شروع، اول ساده ترین جمله زمان آینده را بررسی می‌کنیم.

اجازه بدهید اول برای یادآوری، اشاره‌ای به زمان حال استمراری داشته باشیم:

They are playing tennis (now).

همانطور که قبلاً در درس مربوط به حال استمراری گفته‌ایم، اینجا صحبت درباره عملی است که هم اکنون در حال انجام شدن و اتفاق افتادن است.
پس بدون آنکه قید زمانی مانند now را به کار ببریم، می‌دانیم داریم درباره لحظه حال صحبت می‌کنیم.
اما اگر قید زمان آینده مانند tommarow یا next month را به کار ببریم آیا جمله ما اشتباه است؟ اگر نه، معنی آن چیست؟

He is playing tennis tomorrow.

این جمله درست است و مربوط به آینده است. معنی آن این است که ترتیب این بازی تنیس برای فردا داده شده است و قرار است فردا این بازی انجام شود.

پس هر وقت در جمله با فعل am/is/are +Verb + ing از قید زمان آینده استفاده کردیم (یا به زبان ساده‌تر، زمان حال استمراری را برای آینده به کار بردیم)، منظور این است که نقشه و برنامه اینکار ریخته شده و قرار است انجام شود.

پس به یاد داشته باشیم که جملات زیر، مربوط به حال هستند:

– Where are Sue and Amanda? – They’re playing tennis in the park.

Please be quiet. I’m working.

اما دو جمله زیر، مربوط به آینده هستند:

Andrew is playing tennis tomorrow.

I’m not working next week.

اجازه بدهید مثال‌های بیشتری را با هم بخوانیم:

Sophie is going to the dentist on Friday.

We’re having a party next weekend.

Are you meeting your friends tonight?

what are you doing tomorrow night?

I’m not going out tonight. I’m staying home.

در درس بعد، در مورد ترکیب و الگوی I’m going to do something صحبت می‌کنیم.
[درس مرتبط: I’m going to do something]

تفکیک زمان حال ساده و حال استمراری برای آینده

برای رفع یک سوتفاهم و اشتباه رایج، لازم است اول چند مثال را بررسی کنیم:

I’m staying home tomorrow.

در مواردی که صحبت از برنامه ریزی و قرار یک نفر برای انجام کاری است، نباید از زمان حال ساده (در این مورد I stay) استفاده کنیم.

در دو مثال زیر هم به همین شکل است:

Are you going out tonight? (Do you go)

Lisa isn’t coming to the party next week. (Lisa doesn’t come)

اما اگر بخواهیم در مورد زمانبندی‌ها، قرارها، برنامه قطار و اتوبوس و موارد مشابه صحبت کنیم (نه در مورد آدمها)، از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم:

Our plane arrives in New York at 7:30 tomorrow morning.

What time does the movie end tonight?

اجازه بدهید این دو مورد را در کنار هم با هم مقایسه کنیم و این درس را به پایان ببریم:

حال ساده

The concert starts at 7:30.

What time does your plane leave?

حال استمراری

I’m going to a concert tomorrow.

What time are you leaving?

در دو درس بعد، دو شکل اصلی زمان حال آینده را بررسی می‌کنیم.
[درس مرتبط: I’m going to do something]

[درس مرتبط: I will do somehing]

2 در مورد “زمان آینده در زبان انگلیسی بخش اول (What are you doing tomorrow?)”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *