مینیمال پیر minimal-pair

مینیمال پیر یا جفت کلمات مشابه با اختلاف در /ʊ/ و /u/ (مانند pool pull)

دانلود ویدئو /ع/ دانلود ویدئو /ʊ/ دانلود ویدئو کلمات نمونه املا(الفبای نوشتاری) فونتیک(الفبای گفتاری) صدا pool / pul / pull / fʊl / لیست جفت کلمات مشابه cooed could food […]

مینیمال پیر یا جفت کلمات مشابه با اختلاف در /ʊ/ و /u/ (مانند pool pull) بیشتر بخوانید »

مینیمال پیر یا جفت کلمات مشابه با اختلاف در /θ/ و /t/ (مانند tin thin)

ویدئوی لب /θ/ دانلود ویدئو ویدئوی آناتومی دهان /θ/ دانلود ویدئو کلمات نمونه املا(الفبای نوشتاری) فونتیک(الفبای گفتاری) صدا tin /tɪn/ thin /θɪn/ لیست جفت کلمات مشابه tin    thin true    through

مینیمال پیر یا جفت کلمات مشابه با اختلاف در /θ/ و /t/ (مانند tin thin) بیشتر بخوانید »

مینیمال پیر یا جفت کلمات مشابه با اختلاف در /ŋ/ و /nk/ (مانند think thing)

تلفظ این دسته از مینیمال پیرها بسیار شبیه به دسته thin و thing است. تنها تفاوت آنها در این است که در کلماتی که ترکیب nk دارند، k هم تلفظ

مینیمال پیر یا جفت کلمات مشابه با اختلاف در /ŋ/ و /nk/ (مانند think thing) بیشتر بخوانید »

مینیمال پیر یا جفت کلمات مشابه با اختلاف در /v/ و /w/ (مانند wine vine)

ویدئوی لب /w/ دانلود ویدئو ویدئوی آناتومی دهان /w/ دانلود ویدئو کلمات نمونه املا(الفبای نوشتاری) فونتیک(الفبای گفتاری) صدا wine /waɪn/ /ɝ/ vine /vaɪn/ /ɝ/ لیست جفت کلمات مشابه wine    vine

مینیمال پیر یا جفت کلمات مشابه با اختلاف در /v/ و /w/ (مانند wine vine) بیشتر بخوانید »