ضمیر فاعلی و مفعولی -I-me-he-him-they-them-pronoun

یادگیری دو هزار کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی

یکی از متداول‌ترین سوالات درباره یادگیری زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری این است: رایج‌ترین و مهمترین کلمات این زبان کدام‌ها هستند ؟ خوشبختانه این سوال مهم، یک جواب مشخص […]

یادگیری دو هزار کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی بیشتر بخوانید »