ساختن فلش‌کارت‌های پرورش گوش و تقویت مهارت شنیدن

در این نوشته، قصد داریم فلش‌کارت‌های ویژه‌ای را برای پرورش گوش و تقویت توانایی شنیدن صداهای جدید زبان انگلیسی، برای حل مشکل شنیدن صداها بسازیم. این کار را به وسیله برنامه […]

ساختن فلش‌کارت‌های پرورش گوش و تقویت مهارت شنیدن بیشتر بخوانید »