پل پیمزلر

پل پیمزلر (Paul Pimsleur) دانشمند آمریکایی حوزه زبان شناسی کاربردی است که یادگیری زبان به روش پیمزلر را ابداع کرد. این دانشمند یکی تاثیرگذاران برجسته نظریه های آموزش و تدریس …

پل پیمزلر بیشتر بخوانید »