تمرین کپی کردن با تاخیر برای تقویت مهارت نوشتن

قبلاً در یک درس جداگانه، در مورد اهمیت عبارات و ترکیب کلمات (که به آنها کالوکیشن هم می‌گویند) صحبت کردیم و گفتیم بهتر است به جای یادگیری کلمات، روی ترکیب […]

تمرین کپی کردن با تاخیر برای تقویت مهارت نوشتن بیشتر بخوانید »