دفتر خوشنویسی زبان انگلیسی

این کتاب کار، به همراه ۷-۸ آیتم دیگر و در قالب یک بسته فیزیکی، برای شاگردان ویژه دوره جامع تسلط بر یادگیری زبان فلوئنت ارسال می شود و کار روی […]

اصل دوم حافظه: بهتر است گاهی تنبل باشیم

قبلاً بارها گفته‌ایم که یکی از سخت‌ترین موانع یادگیری، از جمله یادگیری یک زبان خارجی، فراموشی است اما خوشبختانه امروزه این مانع را خوب می‌شناسیم و این را مدیون پشتکار […]

اصل سوم حافظه : بازخوانی نکنیم؛ به یاد بیاوریم

 در مدرسه؛ اول یاد می‌گیریم بعد امتحان می‌دهیم؛ در زندگی، اول امتحان می‌دهیم بعد یاد می‌گیریم.ادمون اسرائیل آزمایش زیر را که توسط پژوهشگران روانشناس اجرا شده‌ است در نظر بگیرید:از […]

اصل چهارم حافظه : بازی آزمودن حافظه

در موقعیت‌های مختلف تحصیل و زندگی لازم است چیزهایی را به خاطر بسپاریم اما کسی به ما نحوه حفظ کردن و به حافظه سپردن را یاد نداده است. شاید دلیل […]

اصل پنجم حافظه : بازنویسی گذشته

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که حرف جالبی را به کسی بزنید، ایده‌ای را پیشنهاد دهید یا حتی خاطره‌ای را تعریف کنید اما در جواب به شما بگویند که […]