نحوه ذخیره شدن یک کلمه در مغز

کلمه مادر یعنی چه؟ به عبارتی، مفهوم مادر چگونه در مغز ما ذخیره می‌شود؟ تمام کلماتی که آنها را می‌شنویم و به کمک علائمی آنها را می‌نویسیم، تنها در مغز […]

ضمیر فاعلی و مفعولی -I-me-he-him-they-them-pronoun

یادگیری دو هزار کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی

یکی از متداول‌ترین سوالات درباره یادگیری زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری این است: رایج‌ترین و مهمترین کلمات این زبان کدام‌ها هستند ؟ خوشبختانه این سوال مهم، یک جواب مشخص […]

پنج هزار کلمه رایج انگلیسی

قبلاًً در مورد کلمات بسیار صحبت کرده‌ایم. از جمله در مورد اینکه چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم یا اینکه این کلمات انگلیسی را چگونه یاد بگیریم همچنین لیست ۶۲۵ […]