آموزش حروف الفبای انگلیسی

حرف کوچکترین واحد سازنده نوشتار یک زبان است. برای مثال، ب در فارسی و b در انگلیسی، حرف محسوب می‌شوند. کوچکترین واحد گفتار یا تلفظ یک زبان، صدا (یعنی صامت […]

تلفظ درست زبان انگلیسی (بدون لهجه فارسی)

احتمالاً شما هم انگلیسی حرف زدن افرادی را با لهجه غلیظ فارسی، هندی، ایتالیایی و غیره شنیده‌اید. این افراد هنگام صحبت کردن مقداری از انرژی روانی و تمرکز مخاطب را […]

صامت و مصوت انگلیسی

گفتیم برای یاد گرفتن تلفظ درست صداهای انگلیسی کافیست دستورالعمل تلفظ آن را رعایت کنیم؛ یعنی کافیست بدانیم با لب و زبان خود چکار کنیم و هوا را چگونه از […]