قید (quickly/badly/suddenly,…)

قبلاً درباره صفت یا adjective در زبان انگلیسی صحبت کرده‌ایم. برای مثال می‌دانیم quick یک صفت است چون مثلاً در ترکیبی مانند quick visit یک اسم (یعنی visit) را توصیف می‌کند.

حال نگاهی به تصویر و جمله زیر آن بیندازید:

quickly

He ate his dinner very quickly.

پسوند ly را به quick اضافه کردیم.

صحبت درباره این است که او شام را خورد. بسیار سریع هم خورد.

در اینجا quickly درباره فعل خوردن است و کیفیت و چند و چون آن را توضیح می‌دهد. به چنین کلمه‌ای قید یا adverb می‌گوییم.

بنابراین adverb توضیحی است برای verb.

بیایید یک مثال دیگر هم ببینیم:

suddenly

Suddenly, the shelf fell down.

در مثال زیر هم صحبت درباره باریدن باران و کیفیت این باریدن (ناگهانی باریدن) است.

heavily

بنابراین قید در مورد این است که چگونه کسی کاری را انجام می‌دهد (ate guickly) یا چگونه اتفاقی رخ می‌دهد (is raining heavily).

تمام صفت‌های زیر با افزودن ly به آخر آنها تبدیل به قید شده‌اند:

quick bad sudden careful heavy

quickly badly suddenly carefuly heavily

در زیر تعدادی مثال دیگر آورده‌ایم:

The train stopped suddenly.

I opened the door slowly.

Please listen carefully.

I understand you perfectly.

مقایسه صفت و قید

به دلیل شباهت مفهومی بین صفت و قید ممکن گاهی آنها را با هم اشتباه بگیریم.

اجازه بدهید برای مقایسه آنها چند مثال مشابه را برای صفت و قید ببینیم.

اول به مفهوم و نحوه استفاده از صفت در جملات زیر توجه کنید:

Sue is very quiet.

Be careful!

It was a bad game.

I felt nervous. (= I was nervous)

سپس با خواندن چند جمله زیر به تفاوت این قیدها با صفتهای جملات قبل توجه کنید:

sue speaks very quietly.

اینجا چون درباره فعل speak توضیحاتی می‌دهیم آوردن صفت یعنی quiet اشتباه است. بنابراین جمله sue speaks very quiet اشتباه است.

Listen carefully! (listen careful)

Our team played badly. (played bad)

I waited nervously.

هم صفت هم قید

کلماتی هستند که هم می‌توانند صفت هستند هم قید؛ مانند hard fast late early

در زیر برای هر کدام دو جمله آورده‌ایم. هر کدام از این کلمات، در یکی از جملات، صفت هستند و در دیگری قید.

Sue’s job is very hard.

Sue works very hard. (hardly)

Ben is a fast runner.

Ben can run fast.

The bus was late/early.

I went to bed late/early.

good صفت است، well قید

به طور کلی good باید به عنوان یک صفت به کار برده شود و well به عنوان یک قید.

Your English is very good.

You speak English very well. (very good)

It was a good game.

Our team played well.

اما اگر بخواهیم از مریض نبودن و سالم بودن صحبت کنیم، well را می‌توان به عنوان صفت استفاده کرد.

– How are you?
– I’m very well, thank you. And you?

در چنین حالتی well یعنی not sick یا in good health

1 دیدگاه دربارهٔ «قید (quickly/badly/suddenly,…)»

  1. در مثال زیر هم صحبت درباره باریدن باران و کیفیت این باریدن (ناگهانی باریدن) است.
    در جمله بالا باید به جای ناگهانی بنویسید به شدت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *