نحوه تلفظ مصوت /oɪ/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : moist
فونتیک(گفتار) :  /moɪst/

املا(نوشتار) : coiledup
فونتیک(گفتار) :  /koɪldʌp/


املا(نوشتار) : oil
فونتیک(گفتار) :  /oɪəl/

املا(نوشتار) : joy
فونتیک(گفتار) :  /dʒoɪ/

املا(نوشتار) : voice
فونتیک(گفتار) :  /voɪs/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.