تفاوت گذشته ساده و گذشته استمراری (I was doing and I did)


قبل از آنکه در مورد تفاوت زمان گذشته ساده و گذشته استمراری صحبت کنیم، چند جمله زیر را بخوانید و تصاویر آنها را نگاه کنید.

داستان در مورد jack هست. او در حال کتاب خواندن بوده که تلفن زنگ می‌خورد. او خواندن را متوقف می‌کند و تلفن را جواب می‌دهد.

گفتگوی زیر، درباره شرح این ماجرا است:

What happened? His phone rang.

اینجا صحبت در مورد گذشته است : پرسیده می‌شود که چه اتفاقی افتاده است. جواب این است: تلفن زنگ خورد.
زمان فعل این جمله، گذشته ساده است.

– What was Jack doing when his phone rang?
– He was reading a book.
(past continuous)

اینجا پرسیده می‌شود که زمانی که تلفن زنگ خورده، جک در حال انجام چه کاری بوده است. جواب این است که او داشت کتاب می‌خواند.
درباره انجام عملی مستمر و ادامه‌دار در یک بازه زمانی آن هم در لحظه‌ای مشخص در گذشته (که تلفن زنگ خورده) صحبت می‌شود، بنابراین زمان فعل، گذشته استمراری است.
تصویر زیر این زمان را به خوبی نشان می‌دهد:
زمان گذشته استمراری در انگلیسی

– What did he do when his phone rang?
– He stopped reading and answered his phone.

اینجا هم در مورد اتفاق افتادن یا انجام عملی در یک زمان مشخص در گذشته صحبت می‌شود.
بنابراین زمان گذشته ساده را داریم.

Jack began reading before his phone rang.

So when his phone rang, he was reading.

با بررسی چهار اتفاق بالا بر روی محور زمان در شکل زیر، می‌توانیم تفاوت این دو زمان را بهتر متوجه شویم:

احتمالاً تفاوت این دو زمان برای شما جا افتاده است. در این صورت خواندن ادامه این درس ضروری نیست.
اما اگر هنوز نیاز به توضیح و مثال‌های بیشتری دارید، بد نیست نگاهی به چند مثال دیگر بیندازیم.

زمان گذشته استمراری

A: What were you doing at 10:30?

B: We were playing tennis.

چون اینجا در مورد فعالیتی که در زمان مشخصی در گذشته در جریان بوده ( یعنی در ساعت ۱۰:۳۰ شروع شده اما تمام نشده) پس زمان گذشته استمراری را داریم.

زمان گذشته استمراری

Jack was reading a book when his phone rang.

Were you watching TV when I called you?

It wasn’t raining when I got up.

زمان گذشته ساده

A: What did you do yesterday morning?

B: We played tennis.(from10:00 to11:30)


چون درباره عملی که دیروز انجام شده ( و تکمیل شده) صحبت می‌شود، زمان جمله باید گذشته ساده باشد.

زمان گذشته ساده

Jack read a book yesterday.

یعنی جک دیروز کتاب را شروع کرده و به پایان رسانده است.

Did you watch the game on TV last night?

It didn’t rain while we were on vacation.


حالا که این دو زمان را جداگانه بررسی کردیم، بد نیست در چند جمله، هر دو زمان را با هم ببینیم و به تفاوت آنها توجه کنیم:

I started work at 9:00 and finished at 4:30. At 2:30 I was working.

It was raining when we went out. (= it started raining before we went out)

I saw Emily and Sam this morning. They were waiting at the bus stop.

Grace fell asleep while she was reading.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *