even though, although, In spite of, despite

قبلاً در مورد clause یا نیم‌جمله صحبت کردیم و انواع سه گانه آن را هم توضیح دادیم. یکی از این سه نوع، نیم‌جمله فیدی بود.

امروز در این درس در مورد یکی از انواع نیم‌جمله‌های قیدی (به اسم نیم‌جمله تصدیق) و به طور خاص دو مورد although و even though صحبت می‌کنیم.

سپس دو کلمه despite و in spite of را که کاربردی مشابه دارند توضیح خواهیم داد.

برای شروع این درس لطفاً دو جمله زیر را بخوانید:

Most people still prefer books

E-readers are popular

در این دو جمله از دو موضوع صحبت شده که در تضاد با هم هستند.

Although

چنین دو جمله‌ای را می‌توان به کمک کلمه Although به هم پیوند داد تا متنی روان‌تر و صحیح‌تر نوشته شود:

Although e-readers are popular, most people still prefer books.

در این جمله، صحبت درباره ترجیح اکثریت مردم است (اینکه آیا کتاب را ترجیح می‌دهند یا کتابخوان).

در نیم‌جمله وابسته Although e-readers are popular تصدیق شده که محبوب هستند اما در مجموع گفته شده که علی رغم محبوب بودن کتابخوان‌ها (Although e-readers are popular)، مردم هنوز کتاب را ترجیح می‌دهند.

بنابراین همانطور که می‌بینید، جمله بعد از Although  که نیم‌جمله وابسته است، از نظر مفهومی در تضاد با نیم‌جمله مستقل است.

به عبارتی، نیم جمله مستقل، صحیح ست حتی با وجود درستی نیم‌جمله وابسته.

ترتیب دو نیم‌جمله را هم می‌توان به این شیوه عوض کرد:

Most people still prefer books, even though e-readers are popular.

Even though

همچنین جمله بالا را می‌توان به این شیوه هم بیان کرد:

Even though e-readers are popular, most people still prefer books.

پس Although  و Even though را می‌توان به جای هم به کار برد.

اجازه بدهید برای شفاف‌تر شدن این مفهوم چند مثال دیگر هم ببینیم:

Although I do not like his manners, I respect his character.

Even though I do not like his manners, I respect his character.

Despite

حالا دو جمله زیر را در نظر بگیرید:

He had enough money.
He refused to buy a new car.

این دو جمله را اگر بخواهیم ترکیب کنیم، به این شیوه از despite استفاده می‌کنیم:

Despite all his money, he refused to buy a new car.

بعد از despite یا اسم باید بیاوریم (مانند مثال بالا) یا قید ing دار (مثال زیر).

He refused to buy a new car, despite having enough money.

in spite of

در هر دو مثال بالا، به راحتی می‌توان despite را حذف کرد و به جای آن از in spite of استفاده کرد. کاربرد این دو نسبتاً یکسان است.

In spite of all his money, he refused to buy a new car.

He refused to buy a new car, in spite of having enough money.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *