نحوه تلفظ مصوت /eɪ/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : stay
فونتیک(گفتار) :  /steɪ/

املا(نوشتار) : eight
فونتیک(گفتار) :  /eɪt/

املا(نوشتار) : way
فونتیک(گفتار) :  /weɪ/


املا(نوشتار) : april
فونتیک(گفتار) :  /eɪprəl/

املا(نوشتار) : play
فونتیک(گفتار) :  /pleɪ/

املا(نوشتار) : rain
فونتیک(گفتار) :  /reɪn/

2 دیدگاه دربارهٔ «نحوه تلفظ مصوت /eɪ/»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.