درس‌های گرامر زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش۱

لطفاً تصاویر زیر را نگاه کنید و عبارات زیر آنها را بخوانید: تصویر سمت چپ اشاره دارد به یک عدد بطری. اما در سه تصویر دیگر، یک اسم جمع داری:

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش۱ بیشتر بخوانید »

معنی و نکات گرامری a و an

a یعنی یک. به همین سادگی. اما آنقدر هم ساده نیست. a با one تفاوت دارد. قبل از اسم می‌آید و یک عبارت اسمی را می‌سازد. کاربردهای متعددی دارد. بنابراین

معنی و نکات گرامری a و an بیشتر بخوانید »