نظم و مدیریت زمان و کارهای یادگیری زبان

عزت نفس (ظرفیت)

ما هر مشکلی که داریم را به شکل یک الگوی ناکارآمد می‌بینیم. این را در نوشته زیر توضیح داده‌ایم: مشکلات روانی یا الگوهای روانی ناکارآمد برای مثال ما سرزنشگر درونی […]

عزت نفس (ظرفیت) بیشتر بخوانید »

انجام راحت و آسان کارها (ظرفیت)

ما هر مشکلی که داریم را به شکل یک الگوی ناکارآمد می‌بینیم. این را در نوشته زیر توضیح داده‌ایم: مشکلات روانی یا الگوهای روانی ناکارآمد برای مثال ما کمال‌طلبی داریم

انجام راحت و آسان کارها (ظرفیت) بیشتر بخوانید »

اطمینان به خود در زمینه انجام کارها (ظرفیت)

ما هر مشکلی که داریم را به شکل یک الگوی ناکارآمد می‌بینیم. این را در نوشته زیر توضیح داده‌ایم: مشکلات روانی یا الگوهای روانی ناکارآمد برای مثال ما اهمالکاری داریم

اطمینان به خود در زمینه انجام کارها (ظرفیت) بیشتر بخوانید »

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۳-بعد سرزنش خود

قبلاً مشکلاتی که ما داریم را دسته بندی کردیم و گفتیم دسته سوم مربوط به درگیریهای درونی هست که ما در درون خود داریم. سپس لیست ابعاد متعددی که در

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۳-بعد سرزنش خود بیشتر بخوانید »

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۲-بعد کیفیت انجام کارها

قبلاً مشکلاتی که ما داریم را دسته بندی کردیم و گفتیم دسته سوم مربوط به درگیریهای درونی هست که ما در درون خود داریم. سپس لیست ابعاد متعددی که در

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۲-بعد کیفیت انجام کارها بیشتر بخوانید »

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۱-بعد انجام کارها

قبلاً مشکلاتی که ما داریم را دسته بندی کردیم و گفتیم دسته سوم مربوط به درگیریهای درونی هست که ما در درون خود داریم. سپس لیست ابعاد متعددی که در

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما-۱-بعد انجام کارها بیشتر بخوانید »

۲) مشکلات بین ما و دیگران

قبلاً گفتیم که مشکلات ما در سه حوزه مختلف قرار می‌گیرند: گفتیم در هر حوزه هم ابعاد زیادی داریم و دو مورد را برای هر بعد مثال زدیم؛ از جمله

۲) مشکلات بین ما و دیگران بیشتر بخوانید »

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما

قبلاً گفتیم که مشکلات ما در سه حوزه مختلف قرار می‌گیرند: گفتیم در هر حوزه هم ابعاد زیادی داریم و دو مورد را برای هر بعد مثال زدیم؛ از جمله

۳) مشکلات و درگیری‌های درونی ما بیشتر بخوانید »

دسته‌بندی مشکلات روان ما

ما قبلاً از مشکلات و موانعی گفتیم که باعث می‌شوند ما عملکرد ناکارآمدی داشته باشیم در نتیجه برای خودمان و اطرافیانمان مشکل درست کنیم. برای مثال، به دلیل اهمالکار بودن

دسته‌بندی مشکلات روان ما بیشتر بخوانید »

مسیر درمانی تبدیل مشکل به ظرفیت

تا اینجا در مورد مشکلات روانی و رفتاری صحبت کردیم که به روشهای مختلف زندگی ما را بدتر می‌کنند. برای مثال، مشکلی مانند اهمالکاری باعث می‌شود که نتوانیم مسیر درست

مسیر درمانی تبدیل مشکل به ظرفیت بیشتر بخوانید »