نظم و مدیریت زمان و کارهای یادگیری زبان

آموزش کار با Focus To-Do، برنامه‌ای برای مدیریت زمان و کارها (۲)

برنامه Focus To-Do برنامه‌ای برای مدیریت زمان و کارهاست. قبلاً در نوشته‌ای جداگانه این برنامه رو معرفی کردیم. در این نوشته با امکانات بیشتر آن از جمله گزارش‌دهی، رتبه‌بندی و … آشنا می‌شویم.

آموزش کار با Focus To-Do، برنامه‌ای برای مدیریت زمان و کارها (۱)

برای یادگیری زبان نیاز داریم کارهای مختلف مرتبط به زبان خواندن و زمان خود را مدیریت کنیم. در این نوشته به معرفی برنامه Focus To-Do به عنوان ابزاری برای این‌کار می‌پردازیم.

مدیریت زمان و کارهای یادگیری زبان با تکنیک پومودورو

یکی از دغدغه‌های اصلی ما در طول شبانه روز، استفاده بهینه از زمان است. طوری که بتوانیم به حداکثر کارها، به ویژه‌ کارهایی که اولویت بالاتری دارند برسیم. در این نوشته به معرفی تکنیک پومودورو و روش استفاده از آن برای مدیریت زمان پرداخته‌ایم.