کتابهای آموزش زبان انگلیسی

کتاب دیکشنری رایج‌ترین کلمات – Frequency Dictionary

دیکشنری کلمات رایج، شامل چند هزار کلمه رایج و پرکاربرد یک زبان است که بیش از نود درصد نوشتارها و گفتارهای آن زبان را پوشش می‌دهد. این نوع دیکشنری‌ها معمولاً …

کتاب دیکشنری رایج‌ترین کلمات – Frequency Dictionary بیشتر بخوانید »