رده Green Apple سطح سوم


در درس قبل، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در این درس روی سطح سوم از رده دوم تمرکز می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل تمام قواعد سطح قبل و همچنین موارد زیر هستند:

Verb tenses:

Present Perfect Simple: indefinite past with ever, never (for experience);

indefinite past with yet, already, still;

recent past with just;

past action leading to present situation;

unfinished past with for or since (duration form)

Verb forms and patterns:

So / neither / nor + auxiliaries in short answers;

Question tags (in verb tenses used so far);

Gerunds (verb + -ing) as subjects;

Verb + object + full infinitive (e.g. I want you to help)

Modal verbs:

Defining relative clauses with: which, that, zero pronoun;

Time clauses introduced by when, while, until, before, after, as soon as;

Clauses of purpose: (in order) to (infinitive of purpose)

Types of clause:

Defining relative clauses with: which, that, zero pronoun;

Time clauses introduced by when, while, until, before, after, as soon as;

Clauses of purpose: (in order) to (infinitive of purpose)

Other:

Comparative and superlative of adverbs (regular and irregular)

لیست داستان‌های این سطح

1- The True Story of Pocahontas

به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *