رده Green Apple سطح دوم


در درس قبل، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در این درس روی سطح دوم از رده دوم تمرکز می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل تمام قواعد سطح قبل و همچنین موارد زیر هستند:

Verb tenses:

Past Simple;

Past Continuous;

Future reference: will

Verb forms and patterns:

Regular and common irregular verbs;

Passive forms: Present Simple and Past Simple with very common verbs (e.g. made, called, born)

Modal verbs:

Could: ability, requests;

Will: future reference, offers, promises, predictions;

May (present and future reference): possibility;

Mustn’t: prohibition;

Have (got) to: external obligation

Types of clause:

Subordination after if (zero and 1st conditionals);

Defining relative clauses with: who, where

Other:

Comparative and superlative of adjectives (regular and irregular);

Formation of adverbs (regular and irregular)

لیست داستان‌های این سطح

1-

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *