نحوه تلفظ مصوت /ɑ/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : got
فونتیک(گفتار) :  /gɑt/

املا(نوشتار) : rod
فونتیک(گفتار) :  /rɑd/

املا(نوشتار) : smack
فونتیک(گفتار) :  /smɑk/


املا(نوشتار) : father
فونتیک(گفتار) :  /fɑðɚ/

املا(نوشتار) : drop
فونتیک(گفتار) :  /drɑp/

املا(نوشتار) : doctor
فونتیک(گفتار) :  /dɑktɚ/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.