نحوه تلفظ مصوت /aʊ/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : owl
فونتیک(گفتار) :  /aʊl/

املا(نوشتار) : sound
فونتیک(گفتار) :  /saʊnd/

املا(نوشتار) : outside
فونتیک(گفتار) :  /aʊtsaɪd/


املا(نوشتار) : cow
فونتیک(گفتار) :  /kaʊ/

املا(نوشتار) : hour
فونتیک(گفتار) :  /aʊɚ/

املا(نوشتار) : one thousand
فونتیک(گفتار) :  /wʌn θaʊzənd/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.