نحوه تلفظ مصوت /aɪ/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : vine
فونتیک(گفتار) :  /vaɪn/

املا(نوشتار) : fight
فونتیک(گفتار) :  /faɪt/

املا(نوشتار) : might
فونتیک(گفتار) :  /maɪt/


املا(نوشتار) : cry
فونتیک(گفتار) :  /kraɪ/

املا(نوشتار) : wife
فونتیک(گفتار) :  /waɪf/

املا(نوشتار) : time
فونتیک(گفتار) :  /taɪm/

4 دیدگاه دربارهٔ «نحوه تلفظ مصوت /aɪ/»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.