دوره شش ماهه

تسلط بر تنها کلمات لازم از صفر تا پیشرفته

ده هزار کلمه با

ده هزار فلش‌کارت آماده

برای کاربردهای واقعی مانند خواندن کتاب دیدن فیلم و دوره مکالمه نوشتن مدرک

دوره 12 ماهه در چهار ترم 3 ماهه

سطح ترم 1) مبتدی: A1 ترم 2) زیر متوسط: A2 ترم 3) متوسط: B1 ترم 4) پیشرفته: B2

A1A2B1B2CEFR-sentences