۱۱ ژست و حرکت زبان بدن در فرهنگ‌های انگلیسی‌زبان

درک حرکات و ژست‌ها در فرهنگ‌های انگلیسی‌زبان می‌تواند به افراد غیر بومی کمک کند تا نکات ظریف مکالمات را بهتر بفهمند. بیایید برخی از حرکات رایج، از جمله نقل قول هوایی، را بررسی کنیم و ببینیم چگونه به مکالمات معنا می‌بخشند.

۱. انگشت شست بالا (Thumbs Up)

معنای آن: ژست انگشت شست به سمت بالا یا لایک زمانی است که دست خود را مشت کرده و انگشت شست را به سمت بالا می‌برید. این به طور کلی به معنای “آفرین”، “خوبه” یا “موافقم” است.

زمان استفاده:

 • وقتی کسی کاری را خوب انجام می‌دهد: “آفرین!”
 • برای نشان دادن موافقت: “بله، درسته!”

When someone does a good job: “Well done!”

To show agreement: “Yes, that’s right!”

۲. تکان دادن سر به بالا و پایین و به چپ و راست (Nodding and Shaking Head)

معنای آن:

 • تکان دادن سر به بالا و پایین: حرکت سر به بالا و پایین به معنای “بله” یا “موافقم” است.
 • تکان دادن سر به چپ و راست: حرکت سر به چپ و راست به معنای “نه” یا “مخالفم” است.

Nodding head up and down: Moving your head up and down means “yes” or “I agree.”

Shaking head side to side: Moving your head side to side means “no” or “I disagree.”

زمان استفاده:

 • هنگام پرسیدن سوال: “چای می‌خواهید؟” (تکان سر به بالا و پایین برای بله، به چپ و راست برای نه)
 • برای نشان دادن درک: زمانی که کسی چیزی را توضیح می‌دهد و شما سر تکان می‌دهید تا نشان دهید که متوجه می‌شوید.

When asking a question: “Do you want some tea?” (nodding up and down for yes, side to side for no)

To show understanding: When someone is explaining something and you nod to indicate you understand.

۳. بالا انداختن شانه‌ها (Shrugging Shoulders)

معنای آن: بالا بردن شانه‌ها و گاهی کف دست‌ها به سمت بالا می‌تواند به معنای “نمی‌دانم” یا “برایم مهم نیست” باشد.

زمان استفاده:

 • وقتی نسبت به چیزی مطمئن نیستید: “کتابخانه کجاست؟” (بالا انداختن شانه‌ها)
 • برای نشان دادن بی‌تفاوتی: “آیا مهم است که به آنجا برویم؟” (بالا انداختن شانه‌ها اگر برایتان مهم نیست)

When you’re unsure about something: “Where is the library?” (shrugging shoulders)

To show indifference: “Does it matter if we go there?” (shrugging shoulders)

۴. انگشتان را روی هم گذاشتن (Crossing Fingers)

معنای آن: قرار دادن انگشتان اشاره و میانی روی هم می‌تواند به معنای “موفق باشی” یا “امیدوارم همه چیز خوب پیش برود” باشد.

زمان استفاده:

 • برای آرزوی موفقیت به کسی: “امروز مصاحبه کاری دارم.” (انگشتان را روی هم بگذارید)
 • برای امیدوار بودن به نتیجه مثبت: “امیدوارم امروز باران نبارد.” (انگشتان را روی هم بگذارید)

Wishing someone good luck: “I have a job interview today.” (fingers crossed)

Hoping for a positive outcome: “I hope it doesn’t rain today.” (fingers crossed)

۵. چرخاندن چشم‌ها (Eye Rolling)

معنای آن: چرخاندن چشم‌ها به سمت بالا می‌تواند نشان‌دهنده ناامیدی، عصبانیت یا عدم باور باشد.

زمان استفاده:

 • وقتی کسی چیزی احمقانه می‌گوید: “فکر می‌کنم تکالیفم را نیمه‌شب شروع کنم.” (چرخاندن چشم‌ها)
 • برای نشان دادن بی‌صبری: وقتی منتظر کسی هستید که زمان زیادی می‌برد.

When someone says something silly: “I think I’ll start my homework at midnight.” (eye roll)

To show impatience: When you’re waiting for someone who’s taking too long.

۶. دست بر پیشانی گذاشتن (Facepalming)

معنای آن: قرار دادن کف دست روی پیشانی یا صورت می‌تواند نشان‌دهنده ناامیدی، ناراحتی یا خجالت باشد.

زمان استفاده:

 • وقتی چیزی اشتباه پیش می‌رود: “دوباره کلیدهایم را فراموش کردم.” (دست بر پیشانی گذاشتن)
 • وقتی از چیزی خجالت می‌کشید: “نمی‌توانم باور کنم که این را گفتم.” (دست بر پیشانی گذاشتن)

When something goes wrong: “I forgot my keys again.” (hand on forehead)

When you’re embarrassed about something: “I can’t believe I said that.” (hand on forehead)

۷. دست تکان دادن (Waving)

معنای آن: تکان دادن دست می‌تواند به معنای “سلام” یا “خداحافظ” باشد.

زمان استفاده:

 • خوشامدگویی به کسی: “سلام، خوشحالم که می‌بینمت!” (دست تکان دادن)
 • خداحافظی: “بعداً می‌بینمت!” (دست تکان دادن)

۸. دست دادن (Handshakes)

معنای آن: دست دادن، جایی که دو نفر دست یکدیگر را می‌گیرند و بالا و پایین می‌برند، یک خوشامدگویی یا توافق رسمی است.

زمان استفاده:

 • ملاقات با کسی جدید: “از آشنایی با شما خوشبختم!” (دست دادن)
 • بستن یک قرارداد یا توافق: “ما با هم توافق کردیم.” (دست دادن)

Meeting someone new: “Nice to meet you!” (handshake)

Sealing a deal or agreement: “We have a deal.” (handshake)

۹. چشمک زدن (Winking)

معنای آن: بستن یک چشم به طور مختصر در چشمک زدن می‌تواند نشان‌دهنده شوخی، راز یا فریبندگی باشد.

زمان استفاده:

 • به اشتراک گذاشتن یک راز یا شوخی: “نگران نباش، رازت پیش من محفوظ است.” (چشمک زدن)
 • ژست فریبنده: “امروز خیلی خوب به نظر می‌رسی.” (چشمک زدن)

Sharing a secret or joke: “Don’t worry, your secret is safe with me.” (winking)

Flattering gesture: “You look really good today.” (winking)

۱۰. دست زدن (Clapping)

معنای آن: دست زدن مکرر می‌تواند نشان‌دهنده قدردانی، تبریک یا لذت بردن باشد.

زمان استفاده:

 • تشویق یک اجرا: “عالی بود!” (دست زدن)
 • جشن گرفتن یک دستاورد: “تبریک برای ارتقای شغلی!” (دست زدن)

Applauding a performance: “That was amazing!” (clapping)

Celebrating an achievement: “Congratulations on your job promotion!” (clapping)

۱۱. نقل قول هوایی (Air Quotes)

معنای آن: نقل قول هوایی یک ژست است که در آن هر دو دست را بالا می‌برید و انگشتان اشاره و میانی خود را دو بار خم می‌کنید، گویی که علامت‌های نقل قول نامرئی در هوا می‌کشد. این نشان می‌دهد که کلمات یا عبارات نقل شده نباید به صورت لفظی گرفته شوند. این ژست می‌تواند به طعنه، کنایه یا نقل قول از کسی دیگر اشاره داشته باشد.

زمان استفاده:

 • طعنه یا کنایه: برای مسخره کردن یا به صورت طعنه‌آمیز درباره چیزی صحبت کردن.

Example: “He said he was ‘busy’ all weekend, but I saw him at the mall.”

 • شک و بدبینی: برای بیان شک یا بی‌باوری نسبت به آنچه کسی گفته است.

Example: “He claims to be an ‘expert’ in this field.”

 • اصطلاحات خاص یا ژارگون: زمانی که از یک اصطلاح غیرمعمول، فنی یا از زمینه‌ای دیگر استفاده می‌کنید.

Example: “We need to improve our ‘synergy’ to achieve better results.”

در درس دیگری این مورد را با تفصیل بیشتری توضیح داده‌ایم.

علامت یا حرکت دست air quote برای اشاره کنایه وار به یک نقل قول

نتیجه‌گیری

حرکات به کلمات ما معنا و احساسات، واکنش‌ها و نیات بدون صحبت را می‌بخشند. با درک و تمرین این حرکات رایج، افراد غیر بومی انگلیسی می‌توانند مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت کرده و بهتر ظرافت‌های مکالمات انگلیسی را درک کنند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *