اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش۱

لطفاً تصاویر زیر را نگاه کنید و عبارات زیر آنها را بخوانید:

تصویر سمت چپ اشاره دارد به یک عدد بطری. اما در سه تصویر دیگر، یک اسم جمع داری: چند بطری، چند مرد، چند خانه

به اسامی مانند اینها، اسامی قابل شمارش می‌گوییم چون می‌توانیم آنها را بشماریم (یک بطری، دو بطری و …).

اسامی قابل شمارش می‌توانند مفرد یا جمع باشند. مانند موارد زیر:

اسامی مفرد

a car / the car / my car, etc

اسامی جمع

cars / two cars / the cars / some cars / my cars,etc

در این بخش، تعدادی جمله برای اسامی قابل شمارش را آورده‌ایم:

I have a car.

New cars are very expensive.

There aren’t many cars in the parking lot.

We can’t get into the house without a key. (not without key)

اما اسم‌هایی هستند که غیر قابل شمارش هستند (مانند آب). در بخش بعد، در مورد این اسامی صحبت می‌کنیم:

اسامی غیرقابل شمارش

noncount-noun

I have some money.

There isn’t much money in the box.

Money isn’t everything.

اسامی غیر قابل شمارش را می‌توان در یک ظرف قرار داد. آن ظرف، قابل شمارش است. مانند موارد زیر:

a horde of water | a carton of milk | a bar of soap

a piece of cheese | a bottle of perfume | a piece of music

a bowl of rice | a cup of coffee | a game of tennis

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *