تقویت مکالمه و نوشتن زبان انگلیسی با کارتون‌های Lexicarry


در درس قبل، به معرفی کارتون‌های کتاب lexicarry پرداختیم. قرار شد در این درس، درباره نحوه استفاده از این کارتون‌ها برای تقویت و یادگیری زبان، به ویژه مهارت‌های نوشتن و مکالمه صحبت کنیم.

نحوه استفاده از این کارتون‌ها در سه گام

با این کارتون‌ها می‌توان تمرین‌های مختلفی را انجام داد.

ما در ادامه تمرین‌های پیشنهادی مختلفی را در سه مرحله، چه به صورت تنهایی و چه در تعامل با یک دوست و همراه شرح می‌دهیم.

یکی از بهترین گزینه‌ها برای همراه، معلم‌ زبان یا یک شخص انگلیسی زبان مثلاً از طریق سایت آیتاکی و سایت‌های مشابه است.

[درس مرتبط : کار با یک معلم خصوصی خارجی]

گام اول

این تمرین را می‌توان هم به تنهایی، هم با یک دوست، همراه یا معلم خصوصی انجام داد. در هر یک از سه گام این تمرین، جداگانه توضیح خواهیم داد که به تنهایی یا با یک همراه چگونه این تمرین را انجام دهیم.

انجام گام یک، به تنهایی:

با در نظر گرفتن یک کارتون، کارهای زیر را انجام دهید:

 • تلاش می‌کنیم کلمات مرتبط به کارتون را حدس بزنیم. برای مثال با دیدن تصویر زیر، ممکن است کلمه electric mixer به ذهن‌مان برسد.

 • از یک دیکشنری برای یافتن کلمات مناسب با کارتون زیر استفاده می‌کنیم.  با دیدن عکس اول از سمت چپ-بالا، ممکن این سوال برای ما پیش بیاید که خزیدن به انگلیسی یعنی چه ؟ به یک دیکشنری فارسی به انگلیسی مراجعه می‌کنیم و به جواب می‌رسیم: crwal)

 • لیست کلمات پایه lexicarry را به دنبال کلمات مرتبط با کارتون  موردنظر می‌گردیم(take off مرتبط است به بلند شدن هواپیما در کارتون)

[درس مرتبط: لیست کلمات پایه کتاب lexicarry]

بنابراین برای یک کارتون، می‌توانیم سه مورد بالا را انجام دهیم.

 • بعد تلاش می‌کنیم با این کلمات، جمله بسازیم:
  • This is an electric mixer.
  • The baby is crawling on the floor.
  • The plane is taking off from the runway.

اگر یک دوست و همراه داشته باشیم، گام اول را به این شکل انجام می‌دهیم:

گام اول، با یک همراه:

۱- از همراه خود می‌خواهیم کلمات کلیدی، عبارات و جملات مرتبط با کارتون را بگوید یا بنویسد.

۲- از او می‌خواهیم که سوالات مختلفی را (ترجیجاً به انگلیسی) بر اساس جواب موردنظر از شما بپرسد. برای مثال گفتگوی زیر را بخوانید :

-(همراه) Can you tell me what this is?

-(من) I’m not sure, but I think it might be . . .. Is that right?

یا

-(همراه) What is he saying/doing here?

-(من) I think he is . . . . Am I right?

۳- بعد از همراه خود می‌خواهیم یک توضیح کوتاه را در مورد کارتون موردنظر بنویسد.

صدای او را ضبط می‌کنیم. آن را چند بار گوش می‌دهیم و آنها روی کاغذ می‌نویسیم.

باید بتوانیم تمام آنچه شنیده‌ایم را بنویسیم.

گام دوم

به تنهایی:

  • بدون مراجعه به یادداشت‌ها یا هیچ منبع دیگری، تلاش کنید جملاتی را در توصیف کارتون بنویسید.
  • با صدای بلند کارتون را توصیف کنید و صدای خود را ضبط کنید. آن را پخش کنید و به صدای خود گوش دهید. به تلفظ و نحوه بیان خود توجه کنید. آیا ایرادی در تلفظ دارید؟ آیا می‌توانید تلفظ ضبط شده خود را، بدون اشتباه املایی بنویسید؟
  • اگر کلمه مناسب و موردنظر را به یاد نمی‌آورید، از کلمات دیگری برای بیان آن کلمه (شی، فعل یا تعامل) استفاده کنید. برای مثال ممکن است electric mixer یادمان نیاید یا آن را بلد نباشیم. در این صورت می‌توانیم بگوییم It’s something you use to mix eggs.

به همین ترتیب ممکن است کلمه take off را بلد نباشیم. در این صورت می‌توانیم بگوییم The plane is going into the air.

 • هر آنچه که می‌توانید درباره کارتون بنویسید یا بگویید. برای مثال:
  • It’s got an electric cord and a handle. It’s made of plastic and metal. It’s red and blue. It’s an electric mixer.

توصیفتان در مورد کارتون را در زمان‌های متفاوت بنویسید. برای مثال در مورد کارتون شماره ۱ (کودک در حال چهار دست و پا راه رفتن) از کارتون زیر

می‌توانیم بنویسیم:

The baby is crawling on the floor.
The baby crawled on the floor.
The baby is going to crawl on the floor.

 • با استفاده از صفت و قید، جزئیات بیشتری را به توصیف خود اضافه کنید:

The baby is walking on its hands and knees.
The plane is soaring into the sky

 • بعضی از کلمات و عبارات توصیفاتی که نوشته‌اید را با کلمات و عبارات تقریباً هم معنی جایگزین کنید.

A small, happy baby is crawling quickly across the room.

 • بعضی از کلمات و عبارات توصیفاتی که نوشته اید را با کلمات و عبارات تقریباً هم معنی جایگزین کنید.

The baby is walking on its hands and knees.
The plane is soaring into the sky.

 • از جملات منفی و سوالی استفاده کنید:

Is the baby crawling?
The baby is crawling, isn’t it?
Why is the baby crawling across the floor?
The baby isn’t crawling quickly.

 • جملات با ساختارهای متفاوتی را استفاده کنید:

I wish I had an electric mixer.
If there is no electricity, you can’t use an electric mixer.

با یک همراه:

۱- از همراه خود بخواهید تمام تمرینات بالا در گام اول را انجام دهد تا شما صدای او را ضبط کنید.

بعد به صدای او گوش کنید و آنها را روی کاغذ بنویسید.

بعد تلاش کنید که همین جملات را تکرار کنید و از او بخواهید شما را تصحیح کنید.

۲- از همراه خود بخواهید به صورت زنده و با نگاه کردن به کارتون، آن را توصیف کنید. شما هم با دقت به جملات او گوش دهید، آنها را بنویسید و تکرار کنید.

از دو نفر بخواهید که گفتگوی مختصری درباره کارتون موردنظر داشته باشند یا موقعیت آن کارتون را به صورت دیالوگ دونفره بازی کنند. شما هم صدای آن دو را ضبط کنید، دوباره گوش کنید و آن را بنویسید.
۳- کارتون‌های دسته اول (گفتگوهای روزمره) را با همراه خود بازی کنید.
بعد نقش‌هایتان را عوض کنید.
مشخصات نقش‌ها(سن، جنسیت و وضعیت) و آن موقعیت اجتماعی و سناریو را تغییر دهید.

گام سوم

به تنهایی:

 • با کمک این کارتون‌ها، گفتگوها و مکالماتی را بسازید: آنها را ضبط کنید، گوش دهید و بنویسید.
 • داستانهای کوتاهی را بر اساس این کارتون‌ها بنویسید و آنها را ضبط کنید، گوش دهید و بنویسید.
 • با پیدا کردن تشابه بین کارتون‌ها و زندگی شخصی یا تجربیات خود، آن کارتون را شخصی کنید و توصیف کنید. برای مثال:
  • When I was a little girl, I went for a walk with my friend. I tripped
   and fell down and hurt my knee.
 • همزمان که در مورد یک اقدام خاص ( مانند سیگار کشیدن) صحبت می‌کنید، آن را عملاً انجام دهید یعنی از علائم دست و صورت و حرکات بدن استفاده کنید.

با یک همراه:

۱- از همراه خود بخواهید تمام تمرینات بالا در گام اول را انجام دهد تا شما صدای او را ضبط کنید.

بعد به صدای او گوش کنید و آنها را روی کاغذ بنویسید.

بعد تلاش کنید که همین جملات را تکرار کنید و از او بخواهید شما را تصحیح کنید.

۲- یک موضوع (از دسته پنجم) یا مکان (از دسته ششم) را انتخاب کنید و با همراه خود درباره آن صحبت کنید.

۳- درباره ضرب المثل‌ها و نقل قول‌ها صحبت کنید. از همراه خود بخواهید نمونه‌های جدیدی که در دسته هفتم وجود ندارد را به شما بگوید.

۴- از همراه خود بخواهید که در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌ها بین روشی که اشیا، اقدامات و تعاملات به تصویر کشیده شده در این کارتون‌ها و در فرهنگ خودش وجود دارد صحبت کند.

نوشتن در دفتر

برای افزایش اثربخشی این تمرینات، پیشنهاد می‌شود که به آن یک دفترچه اختصاص دهید:

این سلسه درسها شامل صدها موقعیت و مورد هستند. اگر تمام این تمرین‌ها را در یک دفتر اختصاصی انجام دهید و مسیر پیشرفت خود را در آن ثبت کنید، پیشرفت بهتری را احساس و تجربه خواهید کرد.


در درس‌ بعد، اولین دسته از این هفت دسته یعنی گفتگوهای روزمره را شروع می‌کنیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *