موشن گرافیک تسلط بر صداها و کلمات پایه زبان انگلیسی

در دو ویدئوی زیر، نحوه تسلط بر صداها، کلمات و جملات (گرامر) زبان انگلیسی را در قالب یک ویدئوی موشن گرافیک توضیح دادیم. آنچه در این ویدئو توضیح می‌دهد را ما در ترم اول از دوره جامع یادگیری زبان فلوئنت پیاده سازی کردیم.

ویدئوی اول: تسلط بر کلمات با تلفظ درست (سه دقیقه)


ویدئوی دوم: یادگیری گرامر و جملات انگلیسی (دو دقیقه)