لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس یازدهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

then

[J happened, and then K happened.] = J happened. After this, K happened.

[I heard something move, and then I saw it.]

out, out of

[J moved out of K.] = J was inside K before. Then J moved, and now J is not inside K.

[I pulled something out of this container.]

[I saw some bad parts inside this machine, and I pulled them out.]

into

[J moved into K.] = J was not inside K before. Then J moved, and now J is inside K.

[I put something into this container.]


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There were two living things inside the big container before.

Then Lisa pulled one out of the big container and . . .

  • held it for a long time
  • put it into the big container
  • put it into the small container

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *