لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس چهاردهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

tell, tells, to tell, telling, told

[told me K.] = J said K to me. J said this because J wants me to do this or to think this is true.

[These people told me not to touch their animals.]

less, less than

[There is less here than in the other place.] = There is more in the other place than there is here.

[There is less inside the small container than there is inside the big container.]

[J is like X less than K is like X.] = K is like X more than J is like X.

[These two things are bad, but this one is less bad than the other one.]

[I want this one less than I want the other one.]

will

[will do K.] = At a time after now, J does K or you expect J to do K.

[I used this machine before, but I do not think I will use it after now.]

through

[J moved through K.] = J was on one side of K. Then J moved into K and moved inside towards the other side of K. Then J moved out of K on the other side.

[These things are changed when they move through this machine.]


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Lisa tells Tony to move through this thing, and Tony moves through it.

Then Lisa tells the small animal to move through this thing.

Tony thinks . . .

  • people cannot move through this thing
  • the animal will not move through this thing
  • the animal will say something to Lisa
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *