لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس پانزدهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

need, needs, to need, needing, needed

[You need J if you want K to happen.] = K cannot happen if you do not do J or have J.

[need a machine to make this kind of thing.]

[You need X.] = If you do not do X or have X, something bad can happen.

[You need to move far from this big animal.]

most, most of

[J is the bottom of K.] = J is the part of K that is below all other parts of K.

[There are marks where the bottom of this machine touched the surface below it.]

bottom, bottoms, bottom of, bottoms of

[J is the bottom of K.] = J is the part of K that is below all other parts of K.

[There are marks where the bottom of this machine touched the surface below it.]

down

[X moved down.] = X moved from one place towards a place below it.

[I moved down towards the bottom part of this thing.]


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Lisa put many small living things into this container.

Most of them . . .

  • moved down near the bottom of the container
  • need to move out of this container
  • pull Lisa into the container

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *