لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتاد و پنجم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

room, rooms

[X is a room.] = X is one of several places inside a big building like this: People in one place inside the building cannot see into other places inside the building because there are solid parts of the building between these places.

[When I was reading inside my room, I heard people laughing inside another room.]

line, lines

[X is a line.] = X is a long narrow mark.

[I drew two straight lines on the surface of this piece of paper, and I wrote my name between the lines.]

toilet, toilets

[X is a toilet.] = X is a kind of container that people make and use like this: After you eat, food moves through your body. Your body does not use some parts of the food you eat, and these parts need to move out of your body. You can sit on top of this container and move these solid and liquid parts out of your body into this container.

[I need to use a toilet.]

floor, floors

[X is the floor.] = X is the big surface people are on top of when they are inside part of a building.

[My feet are touching the floor.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

This picture has lines showing several rooms inside a building.

Someone can sleep inside one of the rooms. There is a toilet inside another room.

Inside the big room, people can __________.

  • grow trees
  • sit and eat food
  • use a boat

برای یادگیری زبان، یک جواب و روش همگانی نداریم

ببینید گام بعدی شما برای تقویت زبان چیست؟

برای گرفتن راه حل شخصی و اختصاصی شما (و رایگان) برای یادگیری واقعی زبان انگلیسی روی لینک زیر کلیک کنید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *