لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتاد و هشتم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

right

[X is on the right side of your body.] = X is on this side of your body: Most people write using the hand they have on this side of their body.

[I use my right hand when I draw pictures.]

left

[X is on the left side of your body.] = X is on this side of your body: Most people do not write using the hand they have on this side of their body. They write using their other hand.

[My child held my left hand.]

tool, tools

[X is a tool.] = X is something people make and use like this: Your hands can hold it and you can use it to do something to another thing. People make many different kinds to do different kinds of things, like cut or hold or move or mark or measure or change the shape of other things.

[I used one kind of tool to cut pieces of a tree, and a different kind of tool to make holes in the ground.]

wood

[X is wood.] = X is the hard part of a tree. People cut long pieces of the hard part of a tree and use these pieces to make things.

[Some people made this building using many pieces of wood.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Lisa uses her right hand to hold a tool.

There is a vehicle __________.

  • in front of Lisa
  • on the left side of Lisa
  • on the right side of Lisa

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *